Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Rexel Finland Oy (0980994-9)
Varastokatu 9 (PL 360)
05801 HYVINKÄÄ
p. 010 5093 11
etunimi.sukunimi(at)rexel.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rexel Finland Oy
Heikki Palmu
Varastokatu 9 (PL 360)
05801 HYVINKÄÄ
p. 010 5093 11
etunimi.sukunimi(at)rexel.fi

3. Rekisterin nimi
Rexel Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rexel Finland Oy:n (Rexel) asiakasrekisteriin talletetaan tietoja Rexelin asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja
yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat Rexelin
markkinointia/myyntiä ja niihin liittyviä palveluja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rexelin yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
Yrityksen tai organisaation nimi
Yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
Henkilön nimi
Yrityksen osoite
Postiosoite ja postitoimipaikka
Rexelin asiakasnumero
Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rexelin asiakasrekisteriin tunniste- ja perustiedot saadaan Rexelin omasta toiminnasta, rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina henkilörekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rexelin asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rexelin asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Kaikki mahdollisesti manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy. Kiinteistössä on kulunvalvonta.

Tietojärjestelmissä käsiteltävä aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän organisaatiossa toimivilla henkilöillä
ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä.
Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat
ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla.

10. Henkilötietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rexel päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan ja/tai yhteistyökumppanin antamilla tiedoilla.
Rexelin asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Rexelille sähköpostilla markkinointi(at)rexel.fi.

Tarkastuspyyntö Rexelille lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä Rexelin pääkonttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tämä rekisteriseloste on nähtävissä Rexelin verkkosivuilla https://www.rexel.fi/Rekisteriseloste