Kestävä kehitys

Rexel Finland Oy on integroinut kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaa. Toimimme arvojemme mukaisesti vastuuntuntoisesti kaikkia kohtaan – sekä osakkeenomistajia, asiakkaita, omaa henkilöstöämme että yhteisöjä, joissa operoimme eri puolilla maailmaa.

Vähennämme jatkuvasti oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Edistämme ympäristömyötäisyyttä ja ympäristön hyvää hoitoa niissä yhteisöissä ja maissa, joissa meillä on toimintaa. Ydinliiketoimintamme tarjoaa tavarantoimittajiemme energiatehokkaita tuotteita, järjestelmiä ja palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään energian ja raaka-aineiden käyttöään.

Rexel Finland Oy on ISO 9001 ja 14001-sertifioitu yritys.

 

Turvallisuuspolitiikka

Päämäärä

Rexel Finland Oy:n turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata ihmiset, omaisuus, tieto ja ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikoksilta sekä ennalta varmistaa toiminnan häiriöttömyys.

Turvallisuustoiminta tukee Rexelin strategisten tavoitteiden toteutumista ja on luonnollinen osa liiketoimintaa ja koskee kaikkia yrityksen toimipisteitä.

Sitoudumme toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.

 

Vastuu

Jokainen työntekijä on vastuussa omalta kohdaltaan työnsä ja toimintansa turvallisuudesta.

Johto ja esimiehet vastaavat, että:

  • turvallisuusasioiden hoitamiseen varataan riittävät resurssit
  • turvallisuustoiminta on organisoitu ja vastuutettu toimenkuviin
  • toimintaan kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti
  • turvallisuusriskien minimoimiseksi on tehty riittävät toimintasuunnitelmat ja -ohjeet
  • hyväksyttyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
  • henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta
  • työympäristö on turvallisuusvaatimusten mukainen

 

Organisaatio

Turvallisuustyöryhmä ohjaa ja kehittää turvallisuustoimintaa ja -johtamista siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Yrityksen eri yksiköissä on nimetyt turvallisuusvastaavat.

Turvallisuusvastaavat ohjaavat ja valvovat, että yksikölle määrätyt tehtävät toteutetaan toimipisteissä.

 

Riskiarviointi

Turvallisuusriskejä arvioidaan ja analysoidaan pääsääntöisesti hyväksytyn riskien arviointijärjestelmän mukaisesti sekä tarvittaessa erillisten riskianalyysien ja asiantuntijoiden avulla.

 

Valvonta ja seuranta

Turvallisuustoiminnan toteutumista ja tasoa seurataan ja arvioidaan sisäisten laatuarviointien sekä muiden sisäisten ja ulkoisten tarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa voidaan järjestää erillisiä riskikartoituksia.

 

Koulutus ja perehdyttäminen

Esimiehet vastaavat siitä, että uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusasioihin ja koko henkilöstölle järjestetään säännöllisesti liiketoimintaa tukevaa turvallisuuskoulutusta. 

 

Valvonta ja seuranta

Turvallisuustoiminnan toteutumista ja tasoa seurataan ja arvioidaan ja siitä raportoidaan normaalin sisäisen valvonnan sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa voidaan järjestää erillisiä turvallisuuskartoituksia ja tarkastuksia.