Rexeliltä aurinkosähköpaketit myös liikuntahalleihin


VTT on selvittänyt erilaisten liikuntahallien energiankulutusta ja aurinkoenergian hyödyntämissä niissä. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tietokonesimuloidulla case-tutkimuksella selvitettiin, mihin energia näissä rakennuksissa kuluu ja miten sen kulutusta olisi mahdollista pienentää. Jopa kolmannes energiantarpeesta voitaisiin kattaa kohtuullisin kuluin aurinkosähköllä, siitäkin huolimatta, että ympärivuotisen aurinkoenergian hyödyntämisen haasteena on sen varastointi edullisesti. 

EU:n kokonaisenergiankulutuksesta n. 40 % kuluu rakennuksissa. Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi tulee vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten olla lähes nollaenergiataloja voimassa olevan EU-direktiivin mukaan. Lähes nollaenergiarakennuksia ovat rakennukset, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea ja joiden tarvitsema vähäinen energia katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla energialla. Paljon energiaa kuluttavien uusien liikuntahallien on siis tulevaisuudessa oltava nykyisiä energiatehokkaampia.

Tehdyn tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää uusien urheiluhallien suunnittelussa uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä. VTT:n kehittämän menetelmän avulla eri halleille voidaan tuottaa yksilölliset, omat suunnitelmat. Jokaiselle hallirakennukselle lasketaan tällöin esimerkiksi aurinkopaneelien oikeat määrät ja suunnat.

VTT:n uutinen aiheesta 23.1.2018  » 

Rexeliltä saat aurinkosähköpaketit kaikkiin kiinteistöihin, myös liikuntahalleihin!


Kysy lisää aurinkosähköjärjestelmistä lähimmältä Rexel-myyjältäsi:

https://www.rexel.fi/Yhteystiedot/myynnin-yhteystiedot/